Uğur Dolgun
Uğur Dolgun

kademik yaşam öncesinde, uzun yıllar gazetecilikle uğraşmıştır. Çeşitli gazete, dergi ve sitelerde düzenli olarak yazıları yayınlanmış ve ödüller almıştır. Yazarın şiir, öykü ve edebiyat eleştirisi alanlarında da, başta Hürriyet Gösteri olmak üzere çeşitli dergilerde yayınlanmış edebi yapıtları bulunmaktadır. Çok sayıdaki makale, bildiri ve çevirileri yanında daha önce çıkmış kitapları şunlardır:

• Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu,

Ötüken Neşriyat, 3. Basım, 2015

• Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna,

Ekin Kitabevi, 2005

• İşte Büyük Birader,

Hayy Kitap, 2005

• Sosyo-ekonomik Perspektif,

Asa Kitabevi, 2001

• Girişimcilik,

Alfa Yayınları, 2003

• İnsan Kaynakları Yönetimi,

Ekin Kitabevi, 4. Baskı, 2018

Yazarın Kitapları