Kapağı İndir

Kitap adı: Özgürlük Üzerine

Yazar: John Stuart Mill

Yayın Tarihi: Ağustos 2019

Editör: Ali Oktay Özbayrak

Çeviri Editörü: Alparslan Demir

Sayfa Sayısı: 144

ISBN: 9786058088146

KİTABI SATIN AL
Bu Kitabı neden yayımladık?

Günümüz dünyasını anlamak ve analiz etmek için bir kılavuz niteliğinde olan bu eseri, titiz bir çeviriyle, tam metin olarak okurla buluşturmak istedik.

Özgürlük Üzerine
John Stuart Mill

Daima özgürlük kaygısı içinde olan Mill, 19. yüzyılda demokratik yönetim sistemlerinin yaygınlaşmasıyla baş gösteren “çoğunluğun despotizmi” konusuna özel bir önem vermiştir. Seçimle gelen hükümetler çoğunluğun görüşleriyle biçimlendiğinden, azınlık grupları ile bireylerin ezilebileceğinin tedirginliğindedir. Ayrıca, siyasi despotizm kadar korkutucu bulduğu diğer bir tehlike de kamuoyunun toplumsal despotizmidir. Demokrasi, özgürlükleri ve bireysel hakları garanti altına aldığı sürece değerlidir. Bu nedenle, tüm iktidarın tek elde toplanmasını büyük bir tehlike olarak görür ve ideal bir yönetim biçiminin yöneticilerin sınırlı yetkilere sahip olmasıyla mümkün olabileceğini savunur. Mill’e göre, otokrasi veya aristokrasi üzerinde yükselen bir yönetime ne kadar güvenilebilirse, çoğunluğun mutlak iktidarına da o kadar güvenilebilir. İdeal yönetim mekanizması, özgürlükler ile hakları garanti altına alabilmek için, frenleme veya sınırlama yöntemleriyle denetim altına alınmalıdır. Böylece, iktidarın kötüye kullanımının önüne geçilmiş olunur. Bunlar, sadece özgürlükler ile demokrasinin değil, uygarlığın gelişmesi için de zorunlu olan mutlak koşullardır. Kısacası Özgürlük Üzerine, günümüz dünyasını anlamak ve analiz etmek için kılavuz niteliğinde bir baş ucu eseri ve aradan geçen zamana rağmen değerinden bir şey kaybetmek bir yana önemi daha da artan bir klasiktir.

Kitaptan Alıntı

Bir düşünürün en önemli görevi, içindeki ses onu nereye götürürse götürsün, o sesin peşini bırakmamaktır. Bunu yerine getirmeyenler büyük düşünür olamazlar. Araştırmaların ve hazırlıkların ardından düşünen ve hata yapan kimselerin hataları, hiç zahmet etmeden doğru düşünceleri kabul edenlerin doğrularından çok daha kıymetlidir. Düşünce özgürlüğü sadece büyük düşünürler yetiştirmek için elzem değildir, aksine, sıradan insanların ulaşabileceği en yüksek düşünce seviyesine ulaşmaları için olmazsa olmazdır. Düşüncelerin yasaklandığı dönemlerde az da olsa büyük düşünürler çıkmıştır, çıkmaya da devam etmektedir, fakat böyle dönemlerde kafası çalışan bir topluma hiçbir zaman rastlanmamıştır. Düşünce özgürlüğü olmadığı sürece, böyle bir toplum hiçbir zaman var olmayacaktır. Farklı düşüncelerden korkmaya ara verilmiş bazı dönemlerde, insanlar bu türden bir niteliğe geçici olarak yaklaşmıştır. İnsanlığı ilgilendiren büyük sorunların ve ilkelerin tartışılmasının tabu olarak kabul edildiği toplumlarda ise düşünsel harekete rastlanmamaktadır. Bir halkın düşüncelerini en temelinden sarsıp, sıradan insanları bile düşünür olma şerefine nail edecek itici güç, ancak ayrılık yaratacak kadar mühim konuların tartışılmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Editörün Notu

Mill, başlıca eseri olarak kabul edilen Özgürlük Üzerine’de, temel sorunsallar olarak bir yandan liberalizmin ana ilkesi olarak gördüğü bireyciliği ele alırken diğer yandan da demokrasi temelinde özgürlükler sorununu irdeler.